vannbåren varme


Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du legger om til vannbåren varme.

 

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. 

Det vannbåren systemet gir en jevn varme i huset, og bidrar til et behagelig og godt inneklima.

 

Temperaturen styrer du med tradisjonelle romtermostater, eller et sentralt varmestyringssystem. 

Dermed kan du stille inn temperaturen du ønsker i hvert enkelt rom. 

Du får økt bokomfort – og et lavere energibruk.

 

Det vannbårne systemet fungerer sammen med ulike fornybare varmekilder, som for eksempel en luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann varmepumpe, biokjel eller solfangere.

 

Vannbåren varme egner seg godt for deg som:

  • Ønsker en jevn og god fordeling av varmen i hele huset.
  • Skal foreta en større oppgradering.
  • Vurderer å bytte til en fornybar varmekilde.
  • Ønsker god bokomfort, med lun og behagelig varme.
  • Er plaget av allergi eller astma, og sensitiv for støv i luften.


 

Gode grunner til å velge vannbåren varme:

 

  • Gir stor fleksibilitet: Du kan velge mellom mange ulike fornybare varmekilder.
  • Kombinert med fornybare energikilder kan vannbåren varme øke markedsverdien på boligen din.
  • Du får mer ut av en varmepumpe hvis varmen distribueres via vannbåren gulvvarme kontra gamle radiatorer. Med gulvsystemet er det nok at temperaturen på vannet er moderat, fordi varmen fordeles på en stor flate. Lavere temperaturløft fra ute- til inneluften gjør at du sparer energi.

 

Vannbåren varme er den mest optimale form for oppvarming av din bolig.

 

I kombinasjon med luft/vann eller vann/vann varmepumpe vil du få en betydelig reduksjon av dine fyringsutgifter, og et meget behagelig inneklima. 

Varmeanlegget ligger skjult i gulvet, og gir deg også større fleksibilitet med tanke på innredning.

 

Vi kan hjelpe med fjerning av gamle oljetanker.